verloskundigen praktijk groningen
verloskundigen praktijk groningen
verloskundigen praktijk groningen
verloskundigen praktijk groningen
verloskundigen praktijk groningen
verloskundigen praktijk groningen
verloskundigen praktijk groningen
verloskundigen praktijk groningen
verloskundigen praktijk groningen

Miskraam

Het is mogelijk dat je lichaam je zwangerschap vroegtijdig afbreekt door een miskraam. We leggen je op deze pagina uit hoe je een mogelijke miskraam herkent. Ook vertellen we wat je waar je mee te maken krijgt en wat je in een dergelijke situatie te doen staat.

Bloedverlies tijdens de zwangerschap

Wanneer je tijdens de zwangerschap bloed verliest, maak je je natuurlijk zorgen. Bloedverlies in de eerste 16 weken van de zwangerschap komt voor bij één op de vijf vrouwen. Bij de helft van deze vrouwen houdt het bloedverlies na enkele dagen op en gaat de zwangerschap normaal verder. Bij de andere helft blijft het bloedverlies bestaan en kan er sprake zijn van een miskraam. Dit wil zeggen dat het embryo (de vrucht) wordt afgestoten.

Bij vrouwen die in het begin van de zwangerschap bloedverlies hebben, eindigt 50% van deze zwangerschappen in een miskraam. Uiteindelijk eindigt één op de tien zwangerschappen in een miskraam. De kans op een miskraam neemt toe met de leeftijd. Of je een miskraam krijgt is niet met zekerheid te voorspellen. Meestal wordt het binnen enkele dagen vanzelf duidelijk.

Vragen over bloedverlies en andere klachten

Wanneer er sprake is van bloedverlies stelt de praktijkverpleegkundige of verloskundige je vragen over het bloedverlies, eventuele buikpijn of andere klachten en de vermoede of vastgestelde termijn van de zwangerschap. Dit gesprek vindt meestal telefonisch plaats.

Er kan dan worden besproken of het bijvoorbeeld zinvol is om (nog) een echo te laten maken. Vroeg in de zwangerschap kan een echo het beste via de vagina worden uitgevoerd. Wat later in de zwangerschap kan een echo ook via de buikwand worden gemaakt. Pas vanaf zes weken zwangerschap is op de echo te zien of het hartje van de vrucht klopt.

Verloop miskraam

Bij de meeste miskramen wordt het vruchtje binnen twee weken na het begin van de bloeding afgestoten, bij sommigen pas na een paar weken. Vrouwen bij wie de miskraam op natuurlijke wijze is verlopen kunnen de gebeurtenissen vaak beter verwerken. Het verdriet kan thuis beleefd worden en eventuele complicaties van een behandeling worden vermeden.

Als je ervoor kiest om te wachten tot het vruchtje vanzelf wordt afgestoten, is het verstandig te bedenken hoe lang je wilt afwachten. Dit bespreek je met de praktijkverpleegkundige of verloskundige. Afwachten kan medisch gezien geen kwaad en heeft geen gevolgen voor een nieuwe zwangerschap. De praktijkverpleegkundige houdt regelmatig contact met je.

Als het bloedverlies toeneemt of je krijgt menstruatieachtige pijn, zorg dan dat er iemand in de buurt is waarbij je je veilig voelt. Als het bloedverlies of de krampen (tijdelijk) hevig zijn, is steun van een vertrouwd iemand belangrijk. Bij pijn kun je een pijnstiller nemen, bij voorkeur paracetamol.
Het afgestoten weefsel hoef je niet te bewaren.

Verwijzing gynaecoloog

Als een behandeling toch nodig is of het afwachten te lang duurt dan verwijzen we je naar de gynaecoloog in het ziekenhuis. De gynaecoloog maakt dan een echo en bespreekt de eventuele behandelingen met je. Ook kan bij veel of aanhoudend bloedverlies of pijn een behandeling nodig zijn. 


Je kunt een miskraam niet voorkomen of tegenhouden. Dit kan ook niet door bedrust of medicijnen te nemen. De oorzaak van een miskraam is meestal een (ernstige) afwijking aan het vruchtje.
  
Als je vragen hebt of ongerust bent, mag je altijd (telefonisch) contact met ons opnemen.

Wanneer neem je direct contact op?

Neem direct contact op met onze praktijk bij één van de volgende verschijnselen:

  • Als het bloedverlies erg hevig is en niet meer met maandverband is op te vangen, zeker bij klachten van ‘sterretjes zien’ of flauwvallen
  • Als de buikpijn toeneemt en voortdurend aanwezig is
  • Als je koorts krijgt (hoger dan 38 graden celcius)


Krijg je twee keer achter elkaar een miskraam dan bestaat er de mogelijkheid om verder onderzoek naar de oorzaak te doen, bijvoorbeeld door chromosoomonderzoek bij jou en je partner. We bespreken de mogelijkheden met je en verwijzen je met vragen naar je huisarts.

Herstel na een miskraam

Het lichamelijk herstel na een spontane miskraam of curettage is meestal vlot. Gedurende één tot twee weken kan er nog wat bloedverlies en bruine afscheiding zijn. Nadat het bloedverlies is gestopt, is het lichaam voldoende hersteld om weer opnieuw zwanger te worden. Het is na een miskraam niet moeilijker om zwanger te worden.

Emotioneel herstel verloopt voor iedereen anders. Voor de buitenwereld is het verlies vaak onzichtbaar. Dit maakt het soms lastig om gevoelens met anderen te delen. Iedereen verwerkt een miskraam op zijn/haar eigen manier. Neem de tijd en praat erover.