verloskundigen praktijk groningen
verloskundigen praktijk groningen
verloskundigen praktijk groningen
verloskundigen praktijk groningen
verloskundigen praktijk groningen
verloskundigen praktijk groningen
verloskundigen praktijk groningen
verloskundigen praktijk groningen
verloskundigen praktijk groningen

Echoscopie

De termijnecho

Deze echo krijgt iedereen standaard aangeboden tussen de 10 en 12 weken zwangerschap. Door een aantal metingen te verrichten wordt de grootte van het kind en daarmee de duur van de zwangerschap bekeken. Dit onderzoek wordt uitgevoerd om nauwkeuriger de uitgerekende datum vast te stellen, zodat minder mensen tijdens de bevalling als “ te vroeg” of “overtijd” worden beschouwd.

De nekplooimeting

Bij deze echo tussen 11 en 14 weken wordt bij het ongeboren kind de dikte van de nekplooi gemeten. De nekplooi is een dun laagje vocht onder de huid in de nek. Alle ongeboren kinderen hebben bij een zwangerschapsduur van 10 tot 14 weken zo’n laagje vocht in hun nek. Maar hoe dikker de nekplooi, hoe groter de kans dat de baby Downsyndroom heeft. Deze echo is een onderdeel van de combinatietest (zie prenatale screening). Een verdikte nekplooi kan ook voorkomen bij andere chromosoomafwijkingen en bepaalde lichamelijke afwijkingen zoals een hartafwijking. Een verdikte nekplooi kan ook voorkomen bij een gezond kind.

Het structureel echoscopisch onderzoek (20 weken echo)

Dit onderzoek krijgt iedereen aangeboden. Bij deze echo wordt onderzoek gedaan naar lichamelijke afwijkingen bij het ongeboren kind. Bij deze echo wordt uitgebreid gekeken naar de ontwikkeling van de organen van het kind. Ook wordt gekeken of het kind goed groeit en of er een normale hoeveelheid vruchtwater is. Als er bij dit onderzoek geen afwijkingen worden gevonden, is dat geen garantie dat er helemaal geen afwijkingen bij het kind aanwezig zijn.

Overige echo's

Later in de zwangerschap kan een echo nodig zijn om bijvoorbeeld te kijken naar de ligging van de placenta, de groei en ligging van de baby en de hoeveelheid vruchtwater. Deze echo’s worden alleen gemaakt als er een medische reden voor is.

Ouders realiseren zich soms niet of onvoldoende dat echo-onderzoek (routinematig of om bepaalde reden) ook onverwachte, onplezierige bevindingen (toevalsbevindingen) kan opleveren. In een enkel geval zal de echoscopiste vaststellen dat de foetus een afwijking heeft of dat er een verhoogde kans op Downsyndroom bestaat. Ouders staan dan voor de moeilijke beslissing om eventueel diagnostisch onderzoek te ondergaan. Soms, als na verdere testen blijkt dat er sprake is van een ernstige aandoening, staan zij voor de beslissing om de zwangerschap al dan niet voort te zetten.

Gelukkig worden de meeste kinderen zonder afwijkingen geboren. De kans dat je met een slechte uitslag te maken krijgt, is dan ook klein. De ervaring leert dat de meeste zwangere vrouwen toch zoveel mogelijk informatie willen hebben over het bestaan van eventuele afwijkingen. Mocht je over bepaalde dingen niet geïnformeerd willen worden dan is het verstandig dit voor het echoscopisch onderzoek duidelijk kenbaar te maken.

De meeste echo’s vinden plaats bij Vita, verloskundig centrum groningen.
www.vita-groningen.nl.


 
Echoscopie - Verloskundigen praktijk Groningen   Echoscopie - Verloskundigen praktijk Groningen  
Echoscopie - Verloskundigen praktijk Groningen   Echoscopie - Verloskundigen praktijk Groningen    
  Echoscopie - Verloskundigen praktijk Groningen   Echoscopie - Verloskundigen praktijk Groningen